Dan Štechmüller

Diplomová práce

Závažné provozní havárie Ostravsko-karvinského revíru

Mining dasasters in Ostrava-Karvina Coalfield
Anotace:
V diplomové práci je popsána historie hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Chronologicky jsou zde zpracovány a zdokumentovány vybrané závažné provozní havárie Ostravsko-karvinského revíru. Cílem diplomové práce je podrobněji popsat jednotlivé události a pokusit se o analýzu příčin a následků těchto závažných provozních havárií i v rámci hornictví České republiky a v kontextu s aktuálními bezpečnostními …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the history of the coal mining in the Ostrava-Karvinná region with the accent to major accidents and work safety. There are some major events mentioned in the document in chronological order for reference. The key objective of the thesis is to carry out the detailed analysis of the events with the focus on their rootcauses and impact, considering the level and content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Alois Adamus
  • Oponent: Marek Herčzík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání