Bc. Tomáš Kocourek

Bakalářská práce

Demokracie, autorita, totalita

Democracy, authority, totality
Anotace:
Ve své bakalářské práci vymezím pojmy demokracie, autorita a totalita a popíši jejich znaky. Uvedu to, jaký byl historický vývoj demokracie a jaké bylo myšlení představitelů tohoto směru v Německu. Porovnám znaky demokratického zřízení, autoritativního a totalitního zřízení. Samostatně se zaměřím na vznik totality v Německu. Práce bude vycházet z teorií Roberta Dahla a z dalších významných představitelů …více
Abstract:
In his thesis will define the concepts of democracy, self-Rita and totalitarianism, and describe their characteristics. I will mention it, what was the historical development of democracy and what was thought the body-image in this direction in Germany. Comparing features of the establishment of democratic, authoritarian and totalitarian regime. Separately, I'll focus on the emergence of totalitarianism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa