Bc. Tomáš Kocourek

Bachelor's thesis

Demokracie, autorita, totalita

Democracy, authority, totality
Abstract:
Ve své bakalářské práci vymezím pojmy demokracie, autorita a totalita a popíši jejich znaky. Uvedu to, jaký byl historický vývoj demokracie a jaké bylo myšlení představitelů tohoto směru v Německu. Porovnám znaky demokratického zřízení, autoritativního a totalitního zřízení. Samostatně se zaměřím na vznik totality v Německu. Práce bude vycházet z teorií Roberta Dahla a z dalších významných představitelů …more
Abstract:
In his thesis will define the concepts of democracy, self-Rita and totalitarianism, and describe their characteristics. I will mention it, what was the historical development of democracy and what was thought the body-image in this direction in Germany. Comparing features of the establishment of democratic, authoritarian and totalitarian regime. Separately, I'll focus on the emergence of totalitarianism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration