Theses 

Aplikace teorie etnosymbolismu Anthony D. Smithe na případovou studii formování černohorské národní identity v období let 1988-2017 – Radovan OLEJNÍČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie a evropská studia

Radovan OLEJNÍČEK

Bakalářská práce

Aplikace teorie etnosymbolismu Anthony D. Smithe na případovou studii formování černohorské národní identity v období let 1988-2017

The application of theory ethno-symbolism Anthony D. Smith on the case study of forming Montenegrin national identity from 1988 to 2017

Anotace: Tématem této diplomové práce je analýza formování černohorské národní identity v letech 19882017 za pomoci aplikace teorie etnosymbolismu Anthony D. Smithe. První část práce se věnuje teorii etnosymbolismu, která klade důraz na symboly a mýty při utváření a formování národů. V další části bude nastíněn historický kontext formování černohorské národní identity. Poté bude nastíněn vývoj politický ve sledovaném období. Závěrem bude aplikován proces formování národních identit na případ černohorské národní identity.

Abstract: The topic of this diploma thesis is the analysis of forming Montenegrin national identity from 1988 to 2017 by the application of Theory of Ethnosymbolism Anthony D. Smith. The first part of the thesis deals with Theory of Ethnosymbolism, which focuse on the symbols and myths in the process of making and forming of nations. Thereafter the diploma thesis will offer the political development in that years. Finally, the process of forming national identities will be applicated on the case study of Montenegro.

Klíčová slova: černohorská identita, teorie etnosymbolismu, 19882017, nacionalismus v Černé Hoře, koncept Anthonyho D. Smithe

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hynek Melichar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=226187 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

OLEJNÍČEK, Radovan. Aplikace teorie etnosymbolismu Anthony D. Smithe na případovou studii formování černohorské národní identity v období let 1988-2017. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz