Mgr. Jana Kykalová

Diplomová práce

Strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu

Coping Strategies and The Big Five Personality Traits of Women in Transition
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu. Zjišťuje také míru klimakterického syndromu a subjektivní vnímání náročnosti klimakteria. Ke dvěma předchozím kontextovým proměnným jsem zařadila také aktuálně řešené problémy za účelem stanovení stresu nepramenícího z menopauzy. Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 152 žen ve věku od 45 do 69 …více
Abstract:
The thesis is focused on coping strategies and the Big Five personality traits of women in transition. The degree of climacteric syndrome and the subjective intensity perception of the menopause are also examined. To these two contextual variables I included the “current problems solved” in order to determine the stress not caused by menopause. Quantitative research was attended by 152 women aged 45 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta