Mgr. Jana Kykalová

Master's thesis

Strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu

Coping Strategies and The Big Five Personality Traits of Women in Transition
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na strategie zvládání stresu a rysy osobnosti dle Big Five u žen v přechodu. Zjišťuje také míru klimakterického syndromu a subjektivní vnímání náročnosti klimakteria. Ke dvěma předchozím kontextovým proměnným jsem zařadila také aktuálně řešené problémy za účelem stanovení stresu nepramenícího z menopauzy. Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 152 žen ve věku od 45 do 69 …more
Abstract:
The thesis is focused on coping strategies and the Big Five personality traits of women in transition. The degree of climacteric syndrome and the subjective intensity perception of the menopause are also examined. To these two contextual variables I included the “current problems solved” in order to determine the stress not caused by menopause. Quantitative research was attended by 152 women aged 45 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta