Jakub PASTVA

Bakalářská práce

Adsorpce kadmia na hnědém uhlí

Adsorption of cadmium on subbituminous coal
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám studiem adsorpce kadmia na povrch hnědého uhlí a možnostmi odstranění kadmia z odpadních vod. Teoretická část práce obsahuje informace o kadmiu, jeho toxických účincích a přípustné hodnoty znečištění. V první fázi práce byl sledován vliv kontaktní doby na množství naadsorbovaných iontů kadmia z vodného prostředí. Ze sorpční izotermy vyplývá, že kinetika sorpce je velmi …více
Abstract:
In my thesis work I am dealing with study of adsorption of cadmium onto the surface of low rank coal and with possobilities of its disposal from the wastewaters. Theoretical part of the work consists of information on cadmium, its toxicity and limit levels of contamination. In the first phase of the work, the influence of contact period upon amount of unadsorbed cadmium ions from the water environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008
Zveřejnit od: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PASTVA, Jakub. Adsorpce kadmia na hnědém uhlí. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.6.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie