Bc. Karel Musil

Bakalářská práce

Voyeuristický film: Neoformalistická analýza snímku Miluj mě, prosím

Voyeuristic Film: Neoformalist Analysis of the Film Wicker Park
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá americkým snímkem Miluj mě, prosím (v originále Wicker Park) režiséra Paula McGuigana, který byl uveden v roce 2004. Snímek je remakem francouzského filmu Byt (L'Appartement) z roku 1996. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: první se zabývá ekonomicko-historickým kontextem vzniku filmu a druhá pak jeho neoformalistickou analýzou. Dominantou snímku je voyeurismus …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the American film Wicker park from the director Paul McGuigan, released in 2004. It is the remake of French 1996 film L'Appartement. First part of the thesis describes the production history of the analysed picture, while the second centers around neoformalist analysis of the film. Wicker Park is also noteworthy for the heavy use of flashbacks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta