JUDr. Katrin Purgerová

Master's thesis

Srovnání systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA

Comparison of the Social Security System in the Czech Republic and the USA
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje komparaci systému sociálního zabezpečení v ČR a v USA. První kapitola této práce se zaměřuje na systém sociálního zabezpečení v ČR v obecné rovině a jeho hlavní nástroje a instituce. Podobným způsobem se druhá kapitola zaměřuje na systém sociálního zabezpečení v USA. Třetí kapitola se pak věnuje srovnání obou zkoumaných systémů se zaměřením zejména na nejvýznamnější odlišnosti …more
Abstract:
This Master thesis is devoted to a comparison of the social security system in the Czech Republic and the USA. The first chapter of this paper focuses on the social security system in the Czech Republic and its main instruments and institutions. In a similar manner, the second chapter focuses on the social security system in the USA. The third chapter is devoted to a comparison of both systems examined …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2015
  • Supervisor: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta