Nancy Husáková

Bakalářská práce

Výběr dodavatele pro rekonstrukci bytů

Supplier selection for the reconstruction of flats
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem dodavatele pro rekonstrukci bytů. Cílem práce je připravit dokumentaci a stanovit pravidla pro výběr dodavatele a uzavření smlouvy na rekonstrukci bytů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pří-padně ve smyslu metodiky zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie.
Abstract:
This work deals with the choice of supplier for the reconstruction of flats. The aim of the thesis is to prepare documentation and to lay down the rules for the selection of the sup-plier and conclusion of a contract for the reconstruction of dwellings in the sense of Act No. 134/2016 Coll. on the award of public contracts, as regards the award of public con-tracts financed by the European Union.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislav Hádek
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách