Bc. Jan Pirogov

Diplomová práce

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a jeho dopad na veřejné finance

Act to stabilize public budgets and it’s impact on public finance
Anotace:
V posledních deseti až patnácti letech se v České republice trvale zvyšuje rozpočtový deficit, což má za následek zadlužování země. Tento stav nemůže být nikomu lhostejný. Abychom našli východisko z této situace, musíme se zamyslet, proč k této situaci dochází. V první části se autor zabývá problematikou veřejných financí, jak ze strany příjmové, tak také výdajové. V další části se autor zabývá reformou …více
Abstract:
In the last fifteen years in the Czech Republic, steady increase the budget deficit, which has resulted in country indebtedness. This situation can not be indifferent to anyone. To find a way out of this situation, we must consider why this occurs. In the first part the author deals with the government, both side the income and the expenditure. In the next section author deals with public finance reform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Milan Anderle
  • Oponent: Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní