Theses 

Výroba modelů standardních a speciálních tvarových nástrojů pro výukové účely aditivní technologií 3D tisku – Barbora Prokopová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Prokopová

Bakalářská práce

Výroba modelů standardních a speciálních tvarových nástrojů pro výukové účely aditivní technologií 3D tisku

Production Models of Standard and Special Shaped Cutting Tools for Educational Purposes by Additive Technology of 3D Printing

Anotace: První část bakalářské práce je zaměřena na přehled všech technologií aditivní výroby. Detailněji jsou vypracovány technologie fotopolymerizace, tisk kovových prášků, směřované nanášení materiálu a plošné laminování. U každé technologie je popsán proces výroby. Druhá část se zabývá postupem výroby plastových modelů speciálních řezných nástrojů firmy Walter na stolních 3D tiskárnách. V práci je uvedený jejich stručný popis, použitý materiál a celkový postup při výrobě modelů nástrojů. Výstupem této bakalářské práce jsou modely speciálních nástrojů, vyrobených na zakázku firmou Walter, vytvořené technologií modelování tavným uložením (FDM).

Abstract: The first part of the thesis is focused on an overview of all additive manufacturing technologies. Technologies of Vat Photopolymerization, Powder Bed Fusion, Directed Energy Deposition and Sheet Lamination are reported in details. There are described production processes of each of these technologies. The second part deals with the production of special tools models of the company Walter, made with a 3D printer for educational purposes. There are described 3D printers and the materials used, and the general process of model making tools. The outcome of this work is real models of special tools custom made by Walter, made by Fused Deposition Modeling (FDM).

Klíčová slova: 3D tisk, aditivní výroba, speciální tvarové nástroje, výroba modelů, rychlé prototypování

Keywords: 3D printing, additive manufacturing, special shaped tools, production models, rapid prototyping

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Marek Pagáč
  • Oponent: Jan Schiffner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz