Mgr. et Mgr. Tereza Kopecká

Bakalářská práce

Motiv domova ve vybraných prózách Jevgenije Griškovce a Jaroslava Rudiše

The motive of home in selected proses by Jevgenij Griškovec and Jaroslav Rudiš
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá motivem domova ve vybraných prózách Jevgenije Griškovce a Jaroslava Rudiše. Postupně se zaměřuje na motiv domova od nejmenších prostorových jednotek (domov jako stavba), přes jednotky větší (město) až k jednotkám největším (vlast a svět). Zabývá se také hranicemi mezi těmito jednotkami a vztahem postav k domovu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the motive of home in selected proses by Jevgenij Griškovec and Jaroslav Rudiš. Gradually it focuses on the motive of home from the smallest spatial units (home like building), through larger units (city) to the biggest units (country and world). The thesis also deals with the borders between this units and with the relationship of figures to the home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vladimíra Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta