Theses 

Motiv domova ve vybraných prózách Jevgenije Griškovce a Jaroslava Rudiše – Mgr. et Mgr. Tereza Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Tereza Kopecká

Bakalářská práce

Motiv domova ve vybraných prózách Jevgenije Griškovce a Jaroslava Rudiše

The motive of home in selected proses by Jevgenij Griškovec and Jaroslav Rudiš

Anotace: Bakalářská práce se zabývá motivem domova ve vybraných prózách Jevgenije Griškovce a Jaroslava Rudiše. Postupně se zaměřuje na motiv domova od nejmenších prostorových jednotek (domov jako stavba), přes jednotky větší (město) až k jednotkám největším (vlast a svět). Zabývá se také hranicemi mezi těmito jednotkami a vztahem postav k domovu.

Abstract: The bachelor thesis deals with the motive of home in selected proses by Jevgenij Griškovec and Jaroslav Rudiš. Gradually it focuses on the motive of home from the smallest spatial units (home like building), through larger units (city) to the biggest units (country and world). The thesis also deals with the borders between this units and with the relationship of figures to the home.

Klíčová slova: Jevgenij Griškovec, Jaroslav Rudiš, současná česká próza, současná ruská próza, motiv domova, contemporary czech prose, contemporary russian prose, motive of home

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vladimíra Válková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz