RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Disertační práce

Photoactivatable Derivatives for Chemical and Biological Applications: Design, Synthesis and Mechanistic Investigation

Photoactivatable Derivatives for Chemical and Biological Applications: Design, Synthesis and Mechanistic Investigation
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na návrh, syntézu a studium mechanismu fotoaktivovatelných molekul. Shrnuje vybrané projekty z mého doktorského výzkumu, které byly publikovány nebo byly podány k publikaci. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o vybraných tématech relevantních pro studované projekty, jako jsou například fotoodstupitelné chránicí skupiny, chromofory absorbující viditelné …více
Abstract:
This thesis focuses on design, synthesis and mechanistic investigations of photoactivatable derivatives. It summarizes selected results of my Ph.D. research which have been published or submitted for publication. In the theoretical part it summarizes basic information about selected topics relevant for the studied projects, such as photoremovable protecting groups, selected visible light absorbing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Dr. Bernhard Dick, prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta