BcA. Zbyněk Štajer

Bakalářská práce

Rozbor vývoje zombie filmů

Analysis of development of zombie movies
Anotace:
Diplomová práce „Rozbor vývoje zombie filmů“ pojednává o vzniku a vývoji zombie filmu jako významného subžánru hororu. Práce rozborem klíčových děl mapuje vývoj zombie jako hororového monstra, které v průběhu času zosobňovalo různé společenské strachy a obavy. Tyto pak rozebírá a zasazuje do historického kontextu.
Abstract:
Bachelor’s thesis „Analysis of development of zombie movies” describes origins and development of zombie movie as an important sub-genre of horror. Thesis through the analysis of key works describes development of zombie as a horror monster, which through the time impersonated different social fears and anxieties. These fears and anxieties are then analyzed with regard to historical context.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: MgA. Pavel Gotthard, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/bah7k/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Práce na příbuzné téma