Mgr. Ludmila Dudášová

Disertační práce

Psychological Capital in the Work Settings and beyond

Psychological Capital in the Work Settings and beyond
Anotace:
Disertační práce zkoumá psychologický kapitál (PsyCap). Úvodní část shrnuje současné poznatky o PsyCap v kontextu práce, kde byl konstrukt vytvořen, i mimo něj. Na ni navazuje studie s cílem adaptace měřicího přístroje (CPC-12) do češtiny, jejímž výsledkem je revidovaná verze této metody (CPC-12R). Poslední studie si klade za cíl rozšířit stávající porozumění vztahům mezi PsyCap, vnímanou sociální …více
Abstract:
The dissertation thesis examines psychological capital (PsyCap). The introductory part sums up contemporary knowledge of the construct in the context of work, where the construct was coined, and beyond. It is followed by a study with the aim of adapting a measuring instrument (CPC-12) to Czech, which resulted in a revised version of this method (CPC-12R). The last study aims to broaden the existing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie práce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.