Theses 

Poradenství pro ženy v klimakteriu – Mgr. Martina GALLASOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martina GALLASOVÁ

Bakalářská práce

Poradenství pro ženy v klimakteriu

Counseling for women in climacteric.

Anotace: Klimakterium je období života ženy, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkce vaječníků. Symptomatologie potíží spojených s přechodem může být velice pestrá, ale nemusí se u všech žen projevit v celém rozsahu. Poradenství ženám v období klimakteria je proto velmi důležité. Dostatečně informovaná žena o možných klimakterických příznacích, o medicínských či alternativních možnostech ovlivnění nežádoucích klimakterických potíží a také o preventivních programech, které mohou předcházet rozvoji závažnějších onemocnění, bude na příchod klimakteria připravena a může prožít toto období s větším klidem a vyrovnaností. Bakalářská práce poskytuje základní informace o problematice klimakteria. Zabývá se vysvětlením pojmu klimakterium, Zabývá se vysvětlením pojmu klimakterium, jeho jednotlivými fázemi, etiopatogenezí a endokrinologií menopauzy, symptomatologií, diagnostikou, léčbou a životním stylem v klimakteriu. Dále obsahuje kapitoly zabývající se možnostmi edukace a ošetřovatelské péče pro ženy v klimakteriu. Praktická část práce je zaměřena na zjištění informovanosti žen o problematice klimakteria.

Abstract: Climacterium is a period of the woman´s life when it comes, little by little, to the loss of the ovary function. The begin of this period is different with individual women and may be affected by some factors, as for instance by experienced illnesses, nourishment condition or by family disposition. Symptomatology of the diseases connected with climactorium may be various, but it need not appear with all women to the full extent. Therefore, the consulting service is very important for the women in the period of climacterium. A woman well informed about the possible menopausal symptoms, about medical or alternative possibilities concerning the influence of undesirable menopausal diseases and also the precautionary programmes preventing the development of heavy illnesses will be better prepared for the coming climacterium and will be able to live this period of life in equanimity and piece. The theoretic part of the work provides basic information about the problems of climacterium. It deals with the explication of the term climacterium, its individual phases, with etiopatogenesis and endocrinology of menopause, with symptomatology, diagnostics, therapy and with the style of life in the climacterium period. In the practical part, the informedness level of women concerning the climacterium problems was examined.

Klíčová slova: alternativní metody, informovanost, hormonální substituční terapie, klimakterické příznaky, klimakterium, prevence, ženy, životospráva

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2010
  • Identifikátor: 16809

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomíra Filausová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

GALLASOVÁ, Martina. Poradenství pro ženy v klimakteriu. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz