Iva Kotrlová

Diplomová práce

Mapování toku hodnot ve společnosti PWO UNITOOLS CZ a. s.

Value Stream Mapping in the Company PWO UNITOOLS CZ Inc.
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je vytvořit VSM mapu současného stavu a stavu s novou odmašťovací linkou u výrobku P30093 000001 nosiče airbagu ve firmě PWO Unitools CZ a. s. ve Valašském Meziříčí. Data jsou získána pomocí vlastního šetření přímo ve výrobě. Teoretická část je zaměřená na zpracování literárních pramenů týkajících se mapování toku hodnot. V analytické části jsou zaznamenány získané údaje o …více
Abstract:
The main goal of my diploma thesis is to create a VSM map of current situation and a VSM map of the P30093 01 product, which is called an airbag porter, with a new degreasing machine in the company PWO Unitools CZ, Inc. in Valašské Meziříčí. Data are collected directly by personal survey in the manufacture. A theoretical part of my work is focused on processing of literary origins concerning to a value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotrlová, Iva. Mapování toku hodnot ve společnosti PWO UNITOOLS CZ a. s.. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství