Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D.

Disertační práce

Vliv intenzivní transkraniální magnetické stimulace na negativní příznaky u schizofrenie a změnu EEG mikrostavů

The effect of Intensive Transcranial Magnetic Stimulation on Negative Symptoms and EEG microstates in Schizophrenia
Anotace:
Úvod: U pacientů se schizofrenií často pozorujeme po úspěšné léčbě pozitivních příznaků přetrvávající negativní příznaky. Uspokojivá léčba negativních příznaků v současnosti stále chybí. V posledních letech je čím dál častěji používána léčba pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS). Tato práce se zaměřuje na zmapování účinnosti léčby negativních příznaků pomocí intenzivní rTMS …více
Abstract:
Background: It is often seen the persistent negative symptoms after successful treatment of positive symptoms in schizophrenia patients. Their satisfactory treatment is still missing today. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) has been increasingly trying in recent years like a treatment of negative symptoms. This work focuses on the treatment of negative symptoms by application of intensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta