Bc. Jana Kopecká

Bakalářská práce

Le parole di origine francese nelle riviste di moda italiane

Gallicisms in Italian fashion magazines
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with French’s loanwords in the Italian language, specifically in a contemporary discourse of fashion. Analyzed corpus of texts comes from Italian fashion magazine Gioia. In the thesis, I map which lexical units of French origin are present in the sample. Then, I refer on possible ways, in which this vocabulary can be incorporate to Italian language. Finally, I give …více
Abstract:
Tato bakalárska práca je zameraná na francúzske výpožičky v talianskom jazyku a to konkrétne v časopisoch o móde. Na základe zvoleného výskumného vzorku sme zisťovali, aké slová francúzskeho pôvodu sú prítomné v súčasných talianskych časopisoch. Ďalej sme sa pokúsili poukázať na možné spôsoby, ktorými sú tieto slová začlenené do slovnej zásoby súčasnej taliančiny. V neposlednej rade sme sa zamerali …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Garajová, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Alessandro Bitonti

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Italský jazyk a literatura