Kateřina ŠIMEROVÁ

Bakalářská práce

Podpora čtenářství u dětí na 1. st. ZŠ za využití projektové metody

Support of Reading among Primary School Children by Using of Project Method
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na podporu dětského čtenářství u žáků na 1. stupni ZŠ pomocí projektové metody se zvláštním přihlédnutím k rozvoji sociálních klíčových kompetencí žáků a k prevenci sociálněpatologických jevů. Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k uvedené tematice, dále popisuje vývoj čtenářství dítěte do období pubescence, seznamuje s projektovou vyučovací metodou a nakonec …více
Abstract:
This bachelor?s thesis is focused on the primary school pupil?s readership support by the Project method with the special affect on the social key competencies development and on the socially pathological phenomena prevention. The theoretical part defines the basic terms connected with the above mentioned topic, describes the children?s readership development until the pubescent period, acquits with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013
Zveřejnit od: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Luboš KRNINSKÝ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEROVÁ, Kateřina. Podpora čtenářství u dětí na 1. st. ZŠ za využití projektové metody. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 13bcfv 13bcfv/2
18. 12. 2013
Složky
Soubory
Bulanova, L.
18. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.