Kateřina ŠIMEROVÁ

Bachelor's thesis

Podpora čtenářství u dětí na 1. st. ZŠ za využití projektové metody

Support of Reading among Primary School Children by Using of Project Method
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na podporu dětského čtenářství u žáků na 1. stupni ZŠ pomocí projektové metody se zvláštním přihlédnutím k rozvoji sociálních klíčových kompetencí žáků a k prevenci sociálněpatologických jevů. Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k uvedené tematice, dále popisuje vývoj čtenářství dítěte do období pubescence, seznamuje s projektovou vyučovací metodou a nakonec …more
Abstract:
This bachelor?s thesis is focused on the primary school pupil?s readership support by the Project method with the special affect on the social key competencies development and on the socially pathological phenomena prevention. The theoretical part defines the basic terms connected with the above mentioned topic, describes the children?s readership development until the pubescent period, acquits with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2013
Accessible from:: 18. 12. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Luboš KRNINSKÝ

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMEROVÁ, Kateřina. Podpora čtenářství u dětí na 1. st. ZŠ za využití projektové metody. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 18. 12. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 13bcfv 13bcfv/2
18/12/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18/12/2013
Bulanova, L.
18/12/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.