Bc. Jitka ŠPETKOVÁ

Diplomová práce

Vývojové tendence v konjugaci současné němčiny

Tendencies in Verb Conjugation of Present-Day German
Abstract:
This diploma thesis deals with the tendencies in contemporary German language. The thesis is focused on the gradual tendency of strong verbs to follow the weak conjugation. The first part of the thesis aims to explain the language change - the drift in the language - in general on the basis of several lingustic theories. In the following part the contemporary German langauge and its general tendencies …více
Abstract:
Diese Diplomarbeit beschaftigt sich mit den Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartsprache. Das zentrale Thema dieser Arbeit ist der Abbau starker Konjugation und das Phanomen des Ubertritts starker Verben zur schwachen Konjugation alias Klassenschwankung starker Verben. Im ersten Teil der Arbeit werden die grundlegenden Theorien zum Sprachwandel allgemein und zu den Entwicklungstendenzen …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPETKOVÁ, Jitka. Vývojové tendence v konjugaci současné němčiny. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / AJ-NJ

Práce na příbuzné téma