Hana ADÁMKOVÁ

Bakalářská práce

Zobrazování myšího modelu glioblastoma multiforme pomocí PET/CT systému

Imaging of glioblastoma multiforme in a mouse model using PET/CT system
Anotace:
Tématem bakalářské práce je neinvazivní zobrazování myšího modelu multiformního glioblastomu pomocí přístroje mikroPET/CT. Multiformní glioblastom je primární nádor mozku se špatnou prognózou. Vizualizace nádorů se prováděla za využití látek rutinně podávaných v humánní medicíně 18F-fluorodeoxyglukóza (FDG), 18F-fluorotymidin (FLT) a 18F-fluorocholin (FCH). Práce srovnává zobrazovací potenciál radiofarmak …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis is non-invasive imaging of glioblastoma multiforme in a mouse model using micro PET/CT system. Glioblastoma multiforme is a primary brain tumor with poor prognosis. Visualization of tumors was performed by using radiopharmaceuticals administered routinely in human medicine - 18F-fluorodeoxyglucose (FDG), 18F-fluorothymidine (FLT) and 18F-fluorocholine (FCH). The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADÁMKOVÁ, Hana. Zobrazování myšího modelu glioblastoma multiforme pomocí PET/CT systému. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 13ctr6 13ctr6/2
13. 5. 2014
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.