Theses 

Železobetonová skořepinová konstrukce rodinného domu – Marie Horňáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Marie Horňáková

Diplomová práce

Železobetonová skořepinová konstrukce rodinného domu

Reinforce concrete shell structure of family house

Anotace: Předmětem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce dvoupodlažního rodinného domu dle architektonického návrhu Ing. Arch. Oldřicha Běliny. Střešní plášť objektu je tvořen válcovou skořepinou, která zastřešuje půdorys tvaru obdélníka o rozměrech 8,1x21 metrů. Skořepinu dělí na patra dvě stropní desky, které jsou podpírány železobetonovými trámy a stěnami. Součástí práce je také návrh a posouzení základů objektu a schodiště. Ke všem navrženým prvkům jsou zpracovány výkresy výztuže.

Abstract: The subject of this thesis is the design and assessment of the reinforced concrete structure of the two-storey family house according to the architectural design of Ing. Arch. Oldřich Bělina. The roof of the building is designed as a cylindrical shell, which covers the shape of a rectangle measuring 8.1x21 meters. The shell splits on the floor two ceiling slabs supported by reinforced concrete beams and walls. Part of the thesis is also the design and assessment of the foundations of the building and the staircase. All reinforcement designs are completed with reinforcement drawings.

Klíčová slova: Železobetonová skořepina, netradiční rodinný dům, návrh a posouzení skořepinové konstrukce

Keywords: Reinforced concrete shell, untraditional family house, design and assessment of shell construction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Matečková
  • Oponent: Zbyněk Kalovoda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz