Bc. Veronika Krčálová

Diplomová práce

Kupní smlouva - vady zboží a jejich následky

Contract of Sale - Defects of Goods and their Consequences in Law
Anotace:
Předmětem diplomové práce na téma „Kupní smlouva- vady zboží a jejich následky“ je analýza právních následků vad zboží při jeho prodeji. Práce obsahuje charakteristiku právního vztahu vznikajícího na základě kupní smlouvy, jakož i stručnou charakteristiku kupní smlouvy jako takové. Větší prostor je věnován otázce ochrany spotřebitele, jejíž nedílnou součástí je vymezení stran spotřebitelského vztahu …více
Abstract:
The subjekt of this diploma thesis titled "Contract of Sale – Defects of Goods and thein Consequences in Law" is ananalysis of legal consequences in the selling of defective goods. A larger section is devoted to the question of consumer protection, the integral part of which is the definitiv of the consumer relationship parties – the consumer and the entrepreneur. The core part of the thesis is concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta