Bc. Vojtěch Umlauf

Diplomová práce

Časová a prostorová variabilita sněhové pokrývky na ostrově Jamese Rosse, Antarktický poloostrov

Spatial and temporal variability of snow cover on James Ross Island, Antarctic Peninsula
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá komplexním výzkumem časoprostorové variability sněhové pokrývky v severní části ostrova Jamese Rosse (Antarktický poloostrov) v období 2011-2016. Využívá k tomu časové řady výšky sněhové pokrývky, albeda a teploty vzduchu z meteorologických stanic J. G. Mendel, Johnson Mesa a Davies Dome. Analyzovány a hodnoceny byly také změny sněhové pokrývky (akumulace a úbytky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a complex research of spatio-temporal variability of snow cover in the northern part of James Ross Island (Antarctic Peninsula) between 2011 and 2016. It uses the time series of snow depth, albedo and air temperature measurements from the weather stations at J. G. Mendel, Johnson Mesa and Davies Dome. Furthermore, snow cover changes (accumulations and decreases) were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta