Dominika Ceperková

Bakalářská práce

Pracovná zmluva a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Employment contracts and agreements on works performed outsider of the employment relationship
Abstract:
This dissertation is focused on the general characteristics of the Labour Law and the determination of legal labour relations within the framework of a Employment Contract. The dissertation will explain the principle of freedom of a contract as well as flexibility of a job market. The Labour Code in the Slovak Republic has gone through certain changes in the past years which have influeced the content …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou pracovného práva a vymedzením pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s pracovnou zmluvou. V práci vysvetlíme zásadu zmluvnej voľnosti a tiež flexibilitu trhu práce. Zákonník práce v Slovenskej republike prešiel v posledných rokoch určitými zmenami, ktoré mali vplyv na obsah pracovnej zmluvy vyjadrujúcej vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
  • Oponent: JUDr. Juraj Ferenčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře