Mgr. Vojtěch Chytka

Bakalářská práce

Dopady SZP EU na rozvoj venkovského regionu na příkladu SO ORP Veselí nad Moravou

The Impact CAP EU on the development of the rural region for example SO ORP Veselí nad Moravou
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky Evropské unie na rozvoj venkova SO ORP Veselí nad Moravou. V úvodní části je stručně nastíněna historie Společné zemědělské politiky EU. V další části je zhodnocení vnímání venkova v Evropě a jeho vymezování. Následující kapitoly se věnují regionálně geografické analýze studovaného regionu. Dále je zachycena situace v zemědělství …více
Abstract:
The main objective of this brechelor thesis is focus on the impact of the Common Agricultural Policy of the European Union on the development of the rural regionfor example SO ORP Veselí nad Moravou. In the introductory section is briefly adumbared the history of the EU Common Agricultural Policy. The next part is focus on the perception of rural areas in Europe and its definition. The following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michael Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta