Bc. Karolína Kožená

Bakalářská práce

Volná cirkulující DNA dárce jako marker pro sledování časné rejekce alogenního štěpu

Donor-derived cell-free DNA as a marker monitoring early allograft rejection
Anotace:
Rejekce je jedním z hlavních z důvodů selhání transplantační léčby, a proto je nezbytné monitorovat stav štěpu. Kvůli neexistenci dostatečně citlivých a specifických markerů zůstává jedinou spolehlivou metodou detekce rejekcí biopsie. Tato invazivní metoda však obnáší riziko mnoha komplikací. Jedním z nově navrhovaných markerů rejekcí je volná cirkulující DNA dárce (dd-cfDNA). Rozdíly v genomech dárce …více
Abstract:
Rejection is one of the major causes of transplantation failure, therefore it is necessary to monitor graft health. Since no markers are sensitive and specific enough, the biopsy remains the only reliable method to detect rejection. However, this method carries a great risk of complications. One of the proposed markers of rejection is donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA). Differences between donor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Grombiříková
  • Oponent: RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lékařská genetika a molekulární diagnostika / Lékařská genetika a molekulární diagnostika