Bc. Michaela Kvasnicová, DiS.

Diplomová práce

Přestupky spáchané při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu

Traffic violation and offense proceedings while driving a motor vehicle under the influence of alcohol
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracovat ucelený přehled problematiky přestupků alkoholu v silniční dopravě, seznámit čtenáře s pojmy, postupem Policie ČR při zjišťování přítomnosti alkoholu u řidiče, procesem správního řízení u správního orgánu. Vypracovaná diplomová práce by mohla být jakýmsi "metodickým postupem" na odděleních správního řízení odborů zabývajících se přestupky v silniční dopravě, který …více
Abstract:
The aim of the thesis is to elaborate a comprehensive overview of the problem of alcohol offenses in vehicle transport, to acquaint readers with the concepts, the procedure of the Police of the Czech Republic to determine the presence of alcohol at the driver, the process of administrative proceedings at the administrative authority. The diploma thesis could be a kind of "methodical procedure" in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/pkwmn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Čejka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika