Bc. Aneta Klimešová

Bakalářská práce

Sebe-uvědomělost jako superschopnost? Neoformalistická analýza filmu Deadpool

Self-Consciousness as a superpower? Neoformalist film analysis of Deadpool
Anotace:
Tato práce se zabývá neoformalistickou analýzou komiksového snímku Deadpool a zkoumá, do jaké míry se tento film odchyluje od klasických konvencí. Analytická část se zabývá především třemi hlavními vlastnostmi narace, což jsou sebe-uvědomělost, vědění a komunikativnost. Dominantu nachází ve vysoce sebe-uvědomělém vypravěči a způsobu, jakým díky své sebe-uvědomělosti manipuluje s vyprávěním.
Abstract:
This bachelor’s thesis is an analysis of superhero movie Deadpool directed by Tim Miller and starring Ryan Reynolds as main character Deadpool. This movie is a part of cinematic universe of X-Men film series. Main aim of my study is to discover if this hollywood movie breaks narrative conventions of classical mode of cinema defined by David Bordwell in his book Narration in the Fiction Film, and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Fujdlová
  • Oponent: Mgr. Kateřina Šardická

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta