Mgr. Lenka CAISOVÁ

Disertační práce

Democratic People's Republic of Korea in International Politics

Analysis of the Changes of North Korean Foreign Policy between 1994 and 2015 Using the Role Theoretic Approach

Abstract:
In this dissertation thesis, I analyse North Korean foreign policy between 1994 and 2015 using conceptual and theoretic framework of the role theory which has not been comprehensively used for North Korean case yet. My goal is to better understand how the North Korea perceives the part it plays (or should play) in the international politics and how its interaction with other actors impacts that. After …více
Abstract:
Předkládaná disertační práce analyzuje severokorejskou zahraniční politiku mezi léty 1994 a 2015 s využitím konceptuálního rámce teorie rolí, který pro studium severokorejské zahraniční politiky dosud nebyl dosud využit. Mým cílem je lépe porozumět tomu, jak Severní Korea vnímá své funkce či role v mezinárodním prostředí a jak toto ovlivňuje její interakce s dalšími aktéry. Poté, co s využitím obsahové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 10. 2016
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CAISOVÁ, Lenka. Democratic People's Republic of Korea in International Politics. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/