Mgr. Lenka CAISOVÁ

Doctoral thesis

Democratic People's Republic of Korea in International Politics

Analysis of the Changes of North Korean Foreign Policy between 1994 and 2015 Using the Role Theoretic Approach

Abstract:
In this dissertation thesis, I analyse North Korean foreign policy between 1994 and 2015 using conceptual and theoretic framework of the role theory which has not been comprehensively used for North Korean case yet. My goal is to better understand how the North Korea perceives the part it plays (or should play) in the international politics and how its interaction with other actors impacts that. After …more
Abstract:
Předkládaná disertační práce analyzuje severokorejskou zahraniční politiku mezi léty 1994 a 2015 s využitím konceptuálního rámce teorie rolí, který pro studium severokorejské zahraniční politiky dosud nebyl dosud využit. Mým cílem je lépe porozumět tomu, jak Severní Korea vnímá své funkce či role v mezinárodním prostředí a jak toto ovlivňuje její interakce s dalšími aktéry. Poté, co s využitím obsahové …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 8. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 10. 2016
  • Supervisor: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CAISOVÁ, Lenka. Democratic People's Republic of Korea in International Politics. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/