Ladislava Mašková

Bakalářská práce

Oprava a technické zhodnocení na pronajatém dlouhodobém hmotném majetku

Anotace:
Bakalářská práce v teoretické části definuje dlouhodobý majetek, jeho pořízení, odpisování, vymezuje rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravami provedenými na pronajatém dlouhodobém hmotném majetku z účetního a daňového pohledu. Dále popisuje způsoby vypořádání technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku při ukončení nájemní smlouvy. Praktická část práce pojednává o konkrétním příkladu …více
Abstract:
In the theoretical part, the Bachelor Thesis defines fixed assets, their acquisition and depreciation, as well as the difference between technical improvement and repairs performed on the rented fixed tangible assets from the accounting and tax perspective. Furthermore, it defines the means of the technical evaluation of fixed tangible assets upon termination of the lease agreement. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Prokeš
  • Oponent: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS