Ing. Milan Matys

Diplomová práce

Cloud computing na platformě Windows Azure

Cloud Computing with the Windows Azure Platform
Anotace:
Tato práce si klade za cíl popsat praktické možnosti využití cloud computing technologií a návrhu architektury aplikací pro platformu Windows Azure. Součástí práce je vytvoření ukázkové aplikace navržené pro provoz ve Windows Azure a knihovna tříd univerzálních funkcí pro použití v jiných aplikacích.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe practical ways of utilizing cloud computing technologies and application architecture design for the Windows Azure platform. This work includes a model application designed for running under Windows Azure and a class library of universal functions utilizable in other applications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matys, Milan. Cloud computing na platformě Windows Azure. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie