Ladislav FALTIN

Bakalářská práce

Volební programy ČSSD od počátku 90. let do současnosti.

Election Programs of CSSD since the early 90 years to the Present
Anotace:
Cílem této práce je zmapování programového vývoje politické strany ČSSD od roku 1992 do roku 2010. Práce bude konkrétně zaměřena na vývoj volebních programů, na jejichž základě bude možné definovat transformaci strany a změnu její politické pozice. Volební období jsou rozdělena do tří etap podle toho, zda v daném období byla sociální demokracie stranou vládní či partají opoziční. Práce by měla zároveň …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the development of a political party CSSD from 1992 to 2010. The work will be specifically focus on the development of electoral programs, so it will be possible to define the transformation of the party and change her political position. The election period is divided into three phases depending on whether the given period was social democratic party either government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALTIN, Ladislav. Volební programy ČSSD od počátku 90. let do současnosti.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta