Martina FAMĚROVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj a srovnání urbanizace v Africe se zaměřením na východní a západní regiony

Progress of Urbanization in Africa: Comparison of Eastern and Western Regions
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na urbanizaci v Africe. Studium tohoto jevu je zde postaveno především na práci s dostupnými daty. Orientovala jsem se na zhodnocení a porovnání urbanizace zejména v západní a východní Africe. Pro porovnání situace v těchto regionech jsem použila tři kritéria, a to míru urbanizace, procento městské populace žijící ve slumech a počet aglomerací s více jak jedním milionem …viac
Abstract:
This paper if focused on urbanization in Africa. It is mainly based on analyzing available data. I compared and appraised urbanization primarily on eastern and western regions. For comparison this situation in these regions I used three criteria. Urbanization rate, slum population as percentage of urban and number of agglomerations with more than one million inhabitants. In the next step I used regression …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FAMĚROVÁ, Martina. Vývoj a srovnání urbanizace v Africe se zaměřením na východní a západní regiony. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická