Radka POPELKOVÁ

Diplomová práce

Efektivní využití audio-vizuálních prostředků ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ

Effective Usage of Audio-Visual Aids within English Lessons at Primary Stage
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem efektivního využití audiovizuálních prostředků ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Práce je členěna na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly: První kapitola ? Mladší školní období ? se zabývá charakteristikou mladšího školního věku, výukou anglického jazyka dětí mladšího školního věku a teorií mnohočetných inteligencí …více
Abstract:
The main task of this thesis is research of the effective usage of audio-visual aids within English lessons at primary stage. The work is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part contains two chapters: Chapter One - The younger school period - deals with the characteristics of young learners, teaching English to children younger school age and the theory of multiple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Klimszová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPELKOVÁ, Radka. Efektivní využití audio-vizuálních prostředků ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta