Bc. Jana Patlejchová

Diplomová práce

Všeobecná zdravotní pojišťovna a zaměstnanecké pojišťovny

General Health Insurance Company and Workers Insurance Companies
Anotace:
Práce se zabývá současnou situací na trhu zdravotních pojišťoven v České republice. Charakterizuje postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny v porovnání k ostatním zaměstnaneckým pojišťovnám. Práce postupuje od úvodu do problematiky zdravotního pojištění přes historický vývoj a současnou situaci v České republice. Ke stanovení postavení jednotlivých pojišťoven v systému zdravotního pojištění využívá …více
Abstract:
The work is dealing with contemporary situation in the marketplace of health insurance companies in Czech Republic. Describing position of Všeobecná zdravotní pojišťovna in comparison with other employees insurance companies. The work proceed from introduction to the health insurance problem through the historical progress and contemporary situation in Czech Republic. To the assesment of position of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Jiří Němec, CSc. EXTERNÍ VEDOUCÍ
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní