Bc. Luboš Fleischmann

Diplomová práce

Evropský parlament - důležitá část institucionálního trojúhelníku

European Parliament - the key element of the institutional triangle
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komplexním pohledem na jednu z nejdůležitějších institucí Evropské unie - Evropský parlament. Jednotlivé kapitoly zahrnují historický vývoj Evropského parlamentu, jeho strukturu a funkce. Zároveň popisuje jeho prostředí, pravomoci, organizaci, politický význam a postavení vůči ostatním orgánům a institucím Evropské unie. V praktické části je konkrétně rozpracován legislativní …více
Abstract:
The dissertation deals with a complex view on one of the most important institutions of European Union-European Parliament. Separate chapters include historical development of European Parliament, its structure and functions. At the same time it describes its environment, authority, organization, political importance and status in comparison with other state bodies and institutions of European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní