Bc. Michaela Filousová, DiS.

Diplomová práce

Motivace a stimulace zaměstnanců v konkrétním podniku

Motivation and Stimulation of Employees in a specific Company Enterprise
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na motivaci a stimulaci zaměstnanců v konkrétním podniku. Žijeme v době, kdy je na trhu velmi nízká nezaměstnanost a pokud podnik potřebuje získat kvalitního zaměstnance, je to velmi těžké. Motivace zaměstnanců je velmi důležitá, protože zejména v bankovnictví je na obchodních pozicích fluktuace. Každý manažer by měl dostatečně motivovat své nejlepší pracovníky. Cílem diplomové …více
Abstract:
My thesis is focused to motivation and stimulation of employees in a particular company. We live during the time, when unemployment is very low on the market and if a company needs to get a quality employee, it is very difficult. Motivation of employee is very important, because there is a fluctuation in trading positions especially in banking. Every manager should motivate their best employees. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní