Bc. Adela RYCHTÁRIKOVÁ

Diplomová práce

Emocionální mapa města Olomouce

Emotional map of Olomouc city
Anotace:
Diplomová práce se věnuje emocionálnímu vztahu člověka k prostoru. Ve své teoretické části se zaměřuje především na percepci prostoru jedincem. Součástí je také představení disciplíny behaviorální geografie, metody mentálního mapování a objasnění fenoménu emocí jako předmětu studia geografie. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření uskutečněné na území města Olomouce mezi studenty Univerzity Palackého …více
Abstract:
This thesis deas with an emotional relation between man and space. The theoretical framework is mainly focusing on space perception by an individual. Furthermore there is an introduction of behavioural geography discipline, mental mapping methods and explanation a phenomenon of emotions as an object of geography studies, too. The practical part is represented by a survey conducted in the area of Olomouc …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHTÁRIKOVÁ, Adela. Emocionální mapa města Olomouce. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta