Bc. Adela RYCHTÁRIKOVÁ

Master's thesis

Emocionální mapa města Olomouce

Emotional map of Olomouc city
Abstract:
Diplomová práce se věnuje emocionálnímu vztahu člověka k prostoru. Ve své teoretické části se zaměřuje především na percepci prostoru jedincem. Součástí je také představení disciplíny behaviorální geografie, metody mentálního mapování a objasnění fenoménu emocí jako předmětu studia geografie. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření uskutečněné na území města Olomouce mezi studenty Univerzity Palackého …more
Abstract:
This thesis deas with an emotional relation between man and space. The theoretical framework is mainly focusing on space perception by an individual. Furthermore there is an introduction of behavioural geography discipline, mental mapping methods and explanation a phenomenon of emotions as an object of geography studies, too. The practical part is represented by a survey conducted in the area of Olomouc …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RYCHTÁRIKOVÁ, Adela. Emocionální mapa města Olomouce. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta