Barbora Pilátová, DiS.

Bachelor's thesis

Finanční analýza podniku Handicap, a.s.

Financial analysis of enterprise Handicap, a.s.
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace podniku HANDICAP, a. s. pomocí metod finanční analýzy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a vybrané metody finanční analýzy. V analytické části jsou tyto metody použity ke zjištění hodnot ukazatelů a navržena doporučení ke zlepšení finanční situace podniku.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the assessment of HANDICAP, a. s. financial situation with the financial analysis methods. The theoretical part characterises the basic terms and chosen methods of the financial analysis. The analytical part uses these methods to calculate the indicators values and suggests the recommendation to improve the company’s financial situation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Havířová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING