Bc. Marek Vetchý

Diplomová práce

Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků

The Internet Social Networks as a new place of work for Libraries and Librarians
Anotace:
Diplomová práce „Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků“ obsahuje stručnou úvodní část o sociálních sítích obecně, jejich charakteru, historii a vlastnostech. Další část obsahuje popis možností využití sociálních sítí knihovnami. Je přidán stručný úvod do marketingu na sociálních sítích s přihlédnutím ke knihovnám a je zmíněn problém relevance sociálních sítí pro knihovny …více
Abstract:
The thesis „The Internet Social Networks as a new place of work for Libraries and Librarians“ contains short general introduction to Social Networks, their character, history and features. This part is followed by description of possible usage of Social Networks by Libraries. Short introduction to Social Network Marketing for Libraries is added and problem of Social Networks’ relevance for Libraries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta