Bc. Dagmar Sládková

Bakalářská práce

Turismus, autenticita a cestování aneb Kdo hledá najde?

Tourism, Authenticity and Travelling
Anotace:
Práce pojednává o soudobém fenoménu cestování a turismu v souvislosti s problémem autenticity těchto činností, respektive prožitků, které tyto činnosti přinášejí. Klade si za cíl prostřednictvím popisu celkového vývoje cestování a turismu poukázat na jeho nebývalý rozvoj a stále zřetelnější vliv na jedince, a pomocí rozlišení mezi cestovatelem a turistou a jejich motivacemi k cestování odpovědět na …více
Abstract:
The work deals with the contemporary phenomenon of travel and tourism in relation to the problem of authenticity of these activities, hence the experiences that these activities bring. Aims primarily through the development of an overall travel and tourism, analyzing the distinction between traveler and tourist and taking into account the overall nature of contemporary society, the answer to the question …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií