Mgr. Lucie Bajnarová

Master's thesis

Reliabilita TCI-A (TCI-A Temperament and Character Inventory - verzia pre adolescentov) v populácii mladých dospievajúcich.

Reliability of TCI-A in a Czech adolescent population
Abstract:
Tato práce si klade za cíl ověřit psychometrické charakteristiky Cloningerova osobnostního dotazníku, konkrétně jeho verze pro adolescenty (TCI-A). Ověřování probíhalo na neklinické populaci českých adolescentů ve věku 13-18let. Výzkumný soubor tvořilo celkově 211 osob, z toho 104 se účastnilo pilotní studie a 107 hlavní studie. Míra vnitřní konzistence hlavních škál byla uspokojivá, hodnota Cronbachova …more
Abstract:
This study aim is to inquire psychometric properties of Cloninger’s Temperament and Character inventory for adolescents (TCI-A). The Sample is the group of 211 adolescents from which 104 people participated in the pilot study and 107 participated in the main study. The internal consistency was satisfactory, the Cronbach’s alpha varied from 0,79 to 0,91. However the consistency of some subscales (NS4 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology