Bc. Pavla Hrníčková

Master's thesis

Vliv deště na útlum signálu bezkabelového optického spoje

The effect of rain on the signal attenuation of Free Space Optical link
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlastnostmi optického bezkabelového spoje (OBS) a vlivem deště na útlum signálu. V teoretické části je proveden rozbor atmosférických jevů, které mají vliv na útlum signálu. Práce se věnuje problematice indexu lomu vody dešťové kapky. Praktická část se soustředí na zpracování dat z experimentálního optického bezkabelového spoje umístěného na Milešovce, nalezení a experimentální …more
Abstract:
This thesis deals with the features of the Free Space Optical Link (FSO) and with the effect of rain on the signal attenuation. In the theoretical part of the thesis there is an analysis of the atmospheric phenomenons, which have an effect on the signal attenuation. The thesis deals with issues of the index of refraction of water in the rain drop. Practical part focuses on working with data gained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrníčková, Pavla. Vliv deště na útlum signálu bezkabelového optického spoje. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky